werkwijze


De behandelingen binnen de praktijk in Amersfoort zijn zoveel mogelijk evidence based en kortdurend en sluiten zoveel mogelijk aan bij jouw persoonlijke hulpvraag. De meeste behandelingen zijn langer durend gezien de aard van de problematiek die bij de praktijk aangemeld wordt. In 1 a 2 gesprekken proberen we een duidelijk beeld te krijgen van je klachten en bespreken we de mogelijkheid voor een behandeling. We zullen je daarvoor vragen stellen over veel facetten van je leven. Ook krijg je via de mail een aantal vragenlijsten opgestuurd (ROM monitoring) die vragen naar je klachten en kwaliteit van leven (Telepsy). Aan de hand van deze gesprekken stellen we persoonlijke doelen op die in een behandelplan komen.

Naast behandelingen kun je tevens aangemeld worden voor diagnostiek. Dit betekent dat er gekeken wordt of en zo ja welke diagnoses er gesteld kunnen worden, maar vooral hoe eventueel aanwezige problematiek begrepen kan worden en hoe behandeling hier of elders het beste ingezet kan worden. Deze diagnostiek kan bestaan uit 1 tot 3 gesprekken waarbij indien nodig tevens gebruik gemaakt kan worden van testdiagnostiek. De uitkomst van de behandeling ontvang je in een brief die vervolgens aan de aanvrager van de diagnostiek wordt verstuurd met jouw goedkeuren. Mocht er een behandeling voortvloeien uit deze gesprek(ken), start de behandeling in principe direct na de intakegesprekken.

Tijdens de behandeling zullen we je uitleg geven over je klachten en maken we onder meer gebruik van elementen uit de cognitieve gedragstherapie (CGT), mindfulness, oplossingsgerichte therapie en waar nodig EMDR of E-therapie. Langerdurende behandelingen zijn over het algemeen meer psychotherapeutisch van aard, waarbij de therapeutische relatie gebruikt wordt in het bewerkstelligen van gewenste veranderingen (lees hier voor meer informatie over psychotherapie.
Indien nodig kan een psychotherapie tweemaal per week plaatsvinden of kan er relatietherapie of gezinstherapie plaatsvinden.
De behandeling duurt 45 minuten en de frequentie wordt afgestemd op jouw behoefte en in overleg vastgesteld. Tussentijds en aan het einde van de behandeling worden opnieuw vragenlijsten afgenomen (ROM monitoren) om het effect van de behandeling vast te kunnen stellen.

Je kunt onder meer terecht voor de volgende klachten/problemen:
-angsten (ook paniekaanvallen en specifieke fobieën)
-depressie/somberheid
-overspannenheid/burn-out
-werkgerelateerde of studieproblemen
-verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste
-onbegrepen lichamelijke klachten (vermoeidheid, pijn etc)
-eetproblemen
-relatieproblemen
-levensfaseproblematiek
-traumagerelateerde problematiek
-problemen in het contact met anderen.
-identiteitsproblemen

Je kunt je aanmelden via email of telefoon.

Wachttijd
Vanaf heden geldt er een aanmeldstop voor alle diagnostiek en behandeling binnen de praktijk.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Waarneming:
Tijdens vakantie wordt de praktijk waargenomen door collega Vera Barczuk.

COVID maatregelen

In principe kunnen de behandel en intakegesprekken face-to-face plaatsvinden. Indien wenselijk vinden de gesprekken plaats via beeldbellen middels Clickdoc.
Binnen de praktijk gelden de gebruikelijke maatregelen.
- Je kunt alleen naar de praktijk komen als je geen last hebt van (luchtweg-)klachten zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid, smaak- en reukverlies of koorts. Als je dat wel hebt, voeren we het gesprek via beeldbellen. Dit is ook het geval wanneer je in de voorgaande 10 dagen contact hebt gehad met een door Corona besmet persoon.
- Ik wil je vragen om op tijd (bijvoorbeeld 1 à 2 minuten van tevoren) naar de praktijk te komen en niet te vroeg, omdat de wachtruimte te klein is om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Als je te vroeg bent, wacht dan even buiten of in de auto.
- Ik zal de gesprekstijd van 45 minuten heel strikt hanteren, zodat je niemand tegenkomt in de wachtkamer.
- Als je binnenkomt in de praktijk, vind je op het tafeltje in de wachtkamer desinfectiegel waarmee je je handen kunt desinfecteren.
- Tijdens het gesprek houden we 1,5 meter afstand.

Deze maatregelen zijn conform de richtlijnen van het RIVM en in samenspraak met de LVVP opgesteld. Als we ons allemaal aan deze regels houden, kunnen de gesprekken gewoon in de praktijk blijven plaatsvinden.stuur veilig bericht

06 3380 9367

Praktijk voor Psychologie Prins
Wiekenweg 54c
3815KL Amersfoort